Άλογα

“Άλογα στο παράθυρο” (1988) Λάδι 1.75 x 1.25

 

“Σύνθεση” (1989) Λάδι 1.75 x 1.25

 

“Άλογα σε αγώνες” (1988) Λάδι 1.75 x 1.25

 

“Ευαγγελικό” (1989) Λάδι 0.50 x 0.35

 

“Άλογα" Λάδι,  0.61 x 0.13