Διθύραμβος

"Διθύραμβος", χαλκός, 0.60 x 0.48 x 0.25, δουλεύτηκε με τη μέθοδο του χαμένου κεριού.

 

"Διθύραμβος", άλλη όψη.

 

"Διθύραμβος", πίσω όψη.