Η Συνάντηση

"η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ", 5 γλυπτά στο χώρο: Αττικό ΜΕΤΡΟ, Πλατεία Περιστερίου

 

"η Συνάντηση"  λίγο πριν τελειώσει ο πέριξ  χώρος, εμπρός από το Δημαρχιακό Μέγαρο του Περιστερίου κι έξω στην είσοδο του ΜΕΤΡΟ...

 

  

Η "Εποχούμενη"

 

Άλλη όψη της σύνθεσης "Συνάντηση"

 

  

"η Συνάντηση" Ο μικρός «πάνγκ» με την μπάλα και το περιστέρι...

 

Άλλη όψη της σύνθεσης "Συνάντηση" λίγο πριν τελειώσει

 

Η σύνθεση από άλλη όψη

 

Κάτοψη πλατφόρμας της σύνθεσης "η Συνάντηση" - μήκος 16.00 x 8.00μ.