Λευκές Γυναίκες

"Άλογο και δύο λευκομαλλούσες" Τέμπερα 0.70 x 0.50

 

"Πανσέληνος" Τέμπερα 0.70 x 0.50

 

"Δύο κόρες με κασκόλ" Τέμπερα 0.70 x 0.50

 

"Τρείς φίλες" Τέμπερα 0.70 x 0.50

 

"Η νύφη" Τέμπερα 0.70 x 0.50

 

"Οι τρεις φίλες" Τέμπερα 0.70 x 0.50

 

"Πήγασος με δύο γυναίκες" Τέμπερα και χυρό  0.70 x 0.50

 

"Άλογα και γυναίκες" Τέμπερα 0.70 x 0.50

 

"Τρεις φίλες με φεγγάρι" Τέμπερα 0.70 x 0.50

 

"Γυναίκες σαν Άγγελοι Ι" Τέμπερα 0.70 x 0.50

 

"Γυναίκες σαν Άγγελοι ΙΙ" Τέμπερα 0.70 x 0.50