Νίκη-Ωδή στο Robert Kennedy

"Νίκη Ωδή στο Robert Kennedy" (1969), Χαλκός, 0.67 x 0.50 x 0.25

 

"Νίκη Ωδή στο Robert Kennedy", άλλη όψη

 

"Νίκη Ωδή στο Robert Kennedy", άλλη όψη