Το Καράβι

Το "Καράβι" σε έκθεση στο Φάληρο

 

Το "Ακρόπρωρο" εμπρός όψη & δύο προσχέδια

 

Το "Καράβι" στα εγκαίνια της έκθεσης "Η Ευρώπη και το νερό" στη Tours - Γαλλία

 

Η μόδα δίπλα στο "Καράβι"