"Απελευθερώθηκε" ο Μέγας Αλέξανδρος

"Απελευθερώθηκε" ο Μέγας Αλέξανδρος- Παραδόθηκε το πάρκο (νέα διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου) στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Το μνημείο είναι έργο του Ευάγγελου Μουστάκα.

    

1. Μελέτη

2. Εφαρμογή  (...και τα δέντρα θα μεγαλώσουν -δεξιά κι αριστερά...)