Άγγελοι

"Αγγελοι σε κλουβί" Λεπτομέρεια της στήλης.

"Άγγελοι" Γλυπτική-Σχέδια.  Έκθεση στην Γκαλερί Βουρκαριανή στη νήσο Κέα.

 

    

"Αντί Παραδείσου"  &  "Ανεβαίνοντας"

 

"Αγγελοι σε κλουβί" Λεπτομέρεια στήλης.

 

Ο Β. Μουστάκας στο εργαστήρι με κάποιες απ’ τις στήλες.  

 

Όψη της μιας αίθουσας από την έκθεση στην Γκαλερί "Βουρκαριανή" στην  Τζια.

 

  

Προσχέδια για τους Αγγέλους.

 

Μία σελίδα του κατάλογου.

 

   

Ο πρόλογος από τον κατάλογο της έκθεσης.