Άγιος Σεβαστιανός

  

"Άγιος Σεβαστιανός", χαλκός, 0.57 x 0.21 x 0.14

 

  

"Άγιος Σεβαστιανός", άλλες όψεις.

 

  

"Άγιος Σεβαστιανός", λεπτομέρειες.