Έλικες

Αφιέρωμα στον Ίκαρο Ι (1989-90), από την ενότητα "Έλικες", κατασκευή σίδερο & ντουραλουμίνιο, 5.00 x 2.24 x 0.80

 

Αφιέρωμα στον Ίκαρο ΙΙ (1989-90), από την ενότητα "Έλικες"

 

Προσχέδια για το "Αφιέρωμα στον Ίκαρο"

 

"Πλανητικό σε παύση" (1990-93), Σίδερο & ντουραλουμίνιο, 2.30 x 1.07 x 0.66

 

"Πλανητικό σε παύση", άλλη όψη