Αλκυονίδες

"Αλκυονίδες", χαλκός, 0.59 x 0.48 x 0.25, δουλεύτηκε με τη μέθοδο του χαμένου κεριού

 

"Αλκυονίδες", πίσω όψη

 

"Αλκυονίδες", άλλη όψη

 

"Αλκυονίδες", Σύνθεση / σχέδιο, 50 x 70, σινική μελάνι, χρώμα και χρυσό