Αμφικτιονία

"Αμφικτιονία" (1985-90), Σφυρήλατος χαλκός, 2.90 x 2.70 x 1.25

 

"Αμφικτιονία" άλλη όψη

 

"Αμφικτιονία" άλλη όψη

 

ΣΧΕΔΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ