Ανάγλυφα της Καισαριανής

"Πουλιά στη δύση" Ανάγλυφο, χαλκός, 6.00 x 1.80, στήνεται στο Βιοτεχνικό Κέντρο Καισαριανής

 

"Πουλιά... μόλις βγαίνει ο ήλιος" Ανάγλυφο, χαλκός, 6.00 x 1.80, στημένο στην άλλη πλευρά του κτηρίου

 

"Άνθρωποι και μηχανές", χαλκός, ανάγλυφο (24μ2), προορισμένο για άλλες όψεις του κτηρίου

 

"Πουλιά και ήλιοι", χαλκός, ανάγλυφο (24μ2), προορισμένο για άλλες όψεις του κτηρίου