Ερινύες, Εκάβη και Απόδραση Διδύμων

"Ερινύες"

 

"Εκάβη"  (1973) Χαλκός. Δουλεύτηκε με τη μέθοδο του χαμένου κεριού.  0.87 x 0.36 x 0.31

 

"Απόδραση Διδύμων" (1969) Χαλκός, 0.61 x 0.74 x 0.35, A' όψη

 

   

"Απόδραση Διδύμων", Β' & Γ' όψη