Κούρος Ισορροπιστής

   

"Κούρος Ισορροπιστής", βρίσκεται στημένο στο Δήμο Περιστερίου (Π. Τσαλδάρη & Ραγκάβη)

Χαλκός, ύψος: 3.50 (δίχως την βάση) πλάτος: 3.20 και βάθος: 1.55

 

"Κούρος Ισορροπιστής", άλλη όψη

 

"Κούρος Ισορροπιστής", άλλη όψη

 

"Κούρος Ισορροπιστής", άλλη όψη

 

"Κούρος Ισορροπιστής", άλλη όψη

 

Σχέδιο παραλλαγή του Κούρου Ισορροπιστή.

 

Σχέδια μελέτες για το γλυπτό «Uomo-Uomo». Η πρώτη μελέτη του σφυρήλατου γλυπτού  (1978) χαλκός,  1.76 x 1.27 x 0.75

 

"Άνθρωπε-Άνθρωπε"