Μέγας Αλέξανδρος με περικεφαλαία

"Μέγας Αλέξανδρος με περικεφαλαία" (1975), χαλκός 0.80 x 0.70

 

 

"Μέγας Αλέξανδρος με περικεφαλαία" - παραλλαγή