Νίκη που σπάει τα δεσμά

"Νίκη που σπάει τα δεσμά" ύψος 3.10 μέτρα

 

"Νίκη που σπάει τα δεσμά", άλλη όψη

 

"Νίκη που σπάει τα δεσμά", αυτή η εικόνα μπήκε στην αφίσα του Δήμου Αθηναίων όταν εξέθεσε τα μεγάλα έργα του στην Κοραή στο κέντρο της Αθήνας.

 

"Νίκη που σπάει τα δεσμά", γίνεται η τοποθέτηση των βεργών

 

"Νίκη Κουρέλα", μία άλλη σύνθεση