Ο Χορός των Νικών

"Ο χορός των Νικών", χαλκός, 0.50 x 0.45 x 0.35, έργο δουλεμένο με την μέθοδο του χαμένου κεριού

 

"Ο χορός των Νικών", άλλη όψη

 

"Ο χορός των Νικών", άλλη όψη

 

"Ο χορός των Νικών", άλλη όψη