Οδύσσεια

“Οδύσσεια” χαλκός  0.60 x 0.53 x 0.28 ” Δουλεμένο με την μέθοδο του χαμένου κεριού.

Η Πηνελόπη καθιστή, σειρήνες και στοιχεία του ταξιδιού του.

 

“Οδύσσεια” Μετωπική σύνθεση. Η άλλη όψη της “Οδύσσειας” με την φιγούρα του Οδυσσέα,

τις σειρήνες γύρω του και τη ροή της θάλασσας.

 

"Ο Οδυσσέας", λεπτομέρεια.