Ορφέας & Ευριδίκη

"Ορφέας και Ευριδίκη", χαλκός, 1.00 x 1.093 x 0.47, Σύνθεση πραγματοποιημένη με την μέθοδο του χαμένου κεριού

 

"Ορφέας και Ευριδίκη" Ο Άδης, πίσω όψη. Επάνω από αυτόν ο ήλιος και η λύρα, σύμβολα του Θεού Απόλλωνα του πατέρα του Ορφέα, δεξιά η λύρα του Ορφέα

 

"Ο Άδης" πίσω όψη, κάτω μέρος