Πέρασμα Μάγου

"Πέρασμα Μάγου I" (1990-92), Ανοξείδωτο σίδερο, 2.54 x 1.90 x 0.92

 

"Πέρασμα Μάγου II" (1990-92), Ανοξείδωτο σίδερο, 2.70 x 1.60 x 0.56

 

"Πέρασμα Μάγου II" (1990-92), Προσχέδια και Λεπτομέρειες

 

"Πέρασμα Μάγου II" (1990-92), Προσχέδια και Λεπτομέρειες

 

Τρεις σπουδαστές δίπλα στο "Πέρασμα Μάγου" στην είσοδο της Ελληνογερμανικής Αγωγής