Παγκόσμιο Σύμβολο

"Παγκόσμιο Σύμβολο" - Έχει στηθεί στο κέντρο / διασταύρωση των Αμπελοκήπων (στα κηπάκια) - Σφυρήλατο γαλβανιζέ σίδερο και χαλκός 3.00 x 1.65 x 1.00

 

Εμπρός όψη

 

Δουλεύοντας το έργο

 

 

    

Μελέτες. Σχέδια για το "Παγκόσμιο Σύμβολο"