Πόλεμος

"Πόλεμος" (1966) Χαλκός (το πρόπλασμα σε γύψο και λινάτσα) 1.50 x 1.12 x 0.45

 

Πίσω όψη