Δέντρα

"Δέντρο" Μάρμαρο (1975)  0.47 x 0.21 x 0.19

 

      

Μελέτες σχέδια για δέντρα. Μία ιδέα του δέντρου η οποία εξελίσσεται σε ελεύθερους γλυπτικούς όγκους.

 

"Δέντρο", Χαλκός 0.38 x 0.35 x 0.18

 

    

Μελέτες σχέδια για δέντρα.