Πολύμορφα

“ Σύνθεση” Τέμπερα και χρυσό  0.70 x 0.50

 

“ Κόρες” Τέμπερα και χρυσό  0.70 x0.50

 

“ Οι δυο φίλες” Τέμπερα και χρυσό  0.70 x 0.50

 

“ Αδάμ και Εύα” Τέμπερα και χρυσό  0.70 x 0.50

 

“ Σύνθεση” Σινική και χρυσό  0.70 x 0.50

 

“ Σύνθεση” Σινική και χρυσό  0.70 x 0.50

 

“ Σύνθεση” Σινική με τρία χρώματα και χρυσό  0.70 x 0.50

 

“ Σύνθεση” Σινική με τρία χρώματα και χρυσό  0.70 x 0.50

 

“Αλκυονίδες” Σινική και χρυσό  0.70 x 0.50

 

“ Γυναίκα με λουλούδι” Τέμπερα  0.70 x 0.50

 

“ Η Ζωή με άλογο που φεύγει” Τέμπερα  0.70 x 0.50