Αποκαλυπτήρια γλυπτικής σύνθεσης στο ΜΕΤΡΟ

Έγιναν τα αποκαλυπτήρια της γλυπτικής σύνθεσης : «Συνάντηση» του Βαγγέλη Μουστάκα (πέντε γλυπτά σε σύνθεση) η οποία είναι εγκατεστημένη στην είσοδο του ΜΕΤΡΟ στο Περιστέρι.

Τέσσερις εικονες από τη σύνθεση «Συνάντηση»