Το Μπλόκο

"Το μπλόκο" Μάρμαρο, ύψος 2.00μ. (1980)