Στήλη Γνώσης

       

"Στήλη Γνώσης" εμπρός όψη, έξω από το Αστεροσκοπείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής

 

….«Όπως μπορεί να διατυπώσει ο θεατής όταν βρεθεί κοντά στα ίδια τα έργα, είναι η πολλαπλότητα των αναζητήσεων και η τόλμη των συνδυασμών που δίνει τον τόνο στην καλλιτεχνική δημιουργία του Μουστάκα. Κοντά στα έργα που αναφέρθηκαν υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για το χαρακτήρα και την ένταση των ανησυχιών του καλλιτέχνη. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό της εκφραστικής του γλώσσας, μαζί με την άρτια τεχνική του, σε διάφορες κατηγορίες είναι η δυνατότητα του να αξιοποιεί στοιχεία από τύπους όλων των περιόδων και των τάσεων, σε έργα είτε σε μάρμαρο, σ’ αυτά σε χαλκό, σε ξύλο, σε ορείχαλκο, όσο στα περιβάλλοντα και τις κονστρουκτιβιστές κατασκευαστικές του, είναι τα καθαρά προσωπικά στοιχεία που δίνουν τον τόνο και εκφράζουν τις συναντήσεις του. Το «Πύργοι Γνώσεις» σε σφυρήλατο χαλκό με μνημειακές διαστάσεις έχουμε μίαν καθαρά κονστρουκτιβιστή προσπάθεια βασισμένη σε γεωμετρικά στοιχεία. Πρόκειται για ένα σύνολο που αποτελείται από μεταλλικές βέργες οι οποίες όσο προχωρούν ψηλότερα σε μικρές από αυτές εντάσσονται ελεύθερα θέματα που θυμίζουν πουλιά, υφάσματα, φτερά, ιδέες. Πρόκειται ουσιαστικά τόσο με τη σύγκλιση των θεμάτων προς το κέντρο όσο και με τα ελεύθερα θέματα σαν να έχουμε μια προσπάθεια για την αναβαθμούς ανύψωση και την ένωση σ’ ένα καθοριστικό κέντρο –το κέντρο γνώσης.   (απόσπασμα)

~ ~Χρύσανθος Χρήστου – Καθηγητής της ιστορίας της τέχνης – Ακαδημαϊκός

 

       

"Στήλη Γνώσης" Λεπτομέρεια / Άλλες όψεις